W dniach 29 – 30 czerwca b.r. seniorzy, uczestnicy projektu „Osobom starszym – wsparcie i szacunek”, rozpoczęli zajęcia w Akademii Bezpieczeństwa Osób Starszych. Pierwszego dnia szkolenie odbyły trzy grupy. Pomimo iż dzieliły je ściany sal, seniorki miały poczucie przebywania w jednym zespole: szkolenie miało miejsce o tej samej porze dla wszystkich, ze wspólnymi przerwami i wspólna porą obiadową.

Dnia 30 czerwca szkolenie odbyło się w Stowarzyszeniu Samopomocy Terytorialnej, przebiegło również w miłej, swobodnej atmosferze, co nie przeszkadzało zgłębiać istotnych tematów.

Zajęcia dotyczyły zagadnień bardzo aktualnych – ochrony przed oszustami. Ostrzeżenia nie zawsze skutkują: Seniorzy albo są nieświadomi, albo dają się zaskoczyć, albo ulegają groźbom czy szantażowi i postępują na własną szkodę. Podczas szkolenia prowadzące trenerki demaskowały metody oszustów, podpowiadając, jak nie dać się sprowokować ani zastraszyć. Jak samemu można wykryć oszustwo i nie dać się zwieść. Zdobyta wiedza posłuży nie tylko uczestnikom Akademii. Ważnym elementem projektu jest dzielenie się znajomością zasad bezpieczeństwa z sąsiadami, którym zaczną świadczyć pomoc i dalsze „roznoszenie” informacji po całym środowisku osób starszych.

Projekt „Osobom starszym – wsparcie i szacunek” jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 oraz ze środków Gminy Lublin.