Po długich oczekiwaniach,  od 1 maja b.r. Fundacja Aktywności Obywatelskiej zaczęła nowy projekt ”Osobom starszym – bezpieczeństwo i szacunek”.

W ramach projektu 36 osób w wieku 60+ podejmie się współtworzenia Senioralnych Mediów Obywatelskich oraz materiałów dziennikarskich dotyczących ogólnie pojętego bezpieczeństwa seniorów i seniorek.

Oprócz działań medialnych, uczestnicy wezmą udział w warsztatach na temat bezpieczeństwa, gdzie zostaną poruszone kwestie takie jak m.in. uważność na występowanie zagrożeń, profilaktyka zdrowotna, bezpieczeństwo na co dzień oraz pierwsza pomoc. Uczestnicy wypracują też pomysły na realizację inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób starszych. Powstaną grupy sąsiedzkie złożone z seniorów i osób młodszych, które podejmą pracę społeczną na rzecz bezpieczeństwa w postaci spaceru badawczego. Spacer posłuży obserwacji występujących w okolicy zamieszkania zagrożeń dla seniorów.  Wszyscy seniorzy z trzech grup w ramach projektu wezmą udział w jednodniowej wizycie studyjnej.

W ramach projektu uczestniczki i uczestnicy będą mogli wykorzystać i doskonalić swoje zdolności w sekcjach fotograficznej, filmowej oraz literackiej. Warsztaty medialne będą prowadzili profesjonaliści dziennikarze oraz osoby pracujące w mediach, specjalizujące się w kreowaniu wizerunku, pracujące za kamerą. Materiały dotyczące bezpieczeństwa seniorów, wypracowane przez uczestników (podcasty, filmiki, zdjęcia, artykuły),  będą zamieszczane na stronie www.osobomstarszym.pl. We współpracy z Radiem Lublin powstanie cykl spotów reklamowych oraz reportaży promujących projekt.

Na zakończenie zaplanowana jest gala podsumowująca, gdzie zaprezentujemy Wasze i nasze osiągnięcia w projekcie oraz korzyści, jakie przyniósł uczestnikom i środowisku lubelskich seniorów. O wszystkim, co się dzieje, będziecie informowani na bieżąco. Wierzymy w naszych seniorów, że sprostają wyzwaniu.

Projekt „Osobom starszym – bezpieczeństwo i szacunek”  jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.