flagaOsobom starszym – bezpieczeństwo i szacunek
Celem głównym projektu „Osobom starszym – bezpieczeństwo i szacunek” jest poprawa jakości życia oraz funkcjonowania 36 seniorów 60+  z Lublina, związana z wchodzeniem w starośc ale także upowszechnianie bezpiecznych zachowań i pozytywnych wzorców osób starszych w społeczeństwie w okresie IV-XII 2022.