flagaOsobom starszym – bezpieczeństwo i szacunek
Celem głównym projektu „Osobom starszym – bezpieczeństwo i szacunek” jest poprawa jakości życia oraz funkcjonowania 36 seniorów 60+  z Lublina, związana z wchodzeniem w starośc ale także upowszechnianie bezpiecznych zachowań i pozytywnych wzorców osób starszych w społeczeństwie w okresie IV-XII 2022.

OS_plakat_budzet_panstwa_na_www.jpg OS2plakat a3v4

Planowane działania:

1. Rekrutacja

2. Strefa Wiedzy

3. Strefa Działania

4. Strefa Dzielenia Się

5. Promocja

6. Zarządzanie

Grupa docelowa

Bezpośrednia grupa docelowa zadania to 36 seniorów - powyżej 60 roku życia, w tym w różnym wieku, chcących zwiększyc swoje bezpieczeństwo, aktywnych i z potencjałem do podejmowania aktywności

Grupa pośrednia to 200 seniorów z Lublina, z różnymi ograniczeniami, mniej aktywni oraz 40 osób młodszych, poniżej 60 r.ż. a także odbiorcy kampanii społecznej - mieszkańcy Lublina. 

Efekty i produkty:

1.Wzrost wiedzy na temat bezpieczeństwa osób starszych z Lublina

2.Wzrost umiejętności rozpoznawania i radzenai sobie w trudnych sytuacjach

3. Wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji inicjatyw dotyczacyh bezpieczeństwa i budowania patroli obywatelskich

4. Wzrost aktywności i zaangażowania w dzialalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób starszych

5.Wzrost integracji i współpracy międzypokoleniowej

6.Wzrost poczucia własnej wartości i przydatności

7.Upowszechnienie pozytywnego wizerunku osób starszych dbających o swoje bezpieczeństwo.

8.Upowszechnianie postawy szacunku i rozumienia potrzeb osob starszych.

Projekt „Osobom starszym – bezpieczeństwo i szacunek”  jest dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Wartość dofinansowania ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025:  249 916,00 zł.

Całkowita wartość projektu 275 041,00 zł.