20221219_182749.jpg

Ponieważ dokładna przyczyna choroby Alzheimera jest nadal nieznana, nie ma określonego sposobu zapobiegania tej chorobie.  Objawy rozwijają się stopniowo przez wiele lat. Pierwszym symptomem choroby są zazwyczaj problemy z pamięcią krótkotrwałą, przy zachowaniu bardzo dobrej pamięci długotrwałej.  

Objawy choroby Alzheimera różnią się od siebie na poszczególnych etapach otępienia:

Łagodne:
problemy z zapamiętywaniem, rozproszona uwaga, huśtawka nastrojów, problemy osobowościowe, wycofanie z życia rodzinnego, społecznego i kulturalnego.

O średnim nasileniu:
dochodzą: zaburzenia mowy i umiejętności wysławiania się zaburzenia orientacji, niepoznawanie znajomych miejsc, kłopoty z rozpoznawaniem bliskich osób, zachowania agresywne, rozdrażnienie, bezsenność, halucynacje i urojenia.

Zaawansowane:  
dochodzą: brak umiejętności wykonywania prostych czynności codziennych, brak rozpoznawania najbliższych osób, nieumiejętność oceny pory dnia, nieumiejętność prowadzenia rozmów, kłopoty z chodzeniem i z utrzymaniem moczu i stolca.

Ponieważ objawy choroby Alzheimera postępują powoli i dotyczą osób w wieku senioralnym często jest ona łączona mylnie z przebiegającym procesem starzenia i dość późno oraz rzadko diagnozowana.

Niestety, jak dotąd nie opracowano lekarstwa na chorobę Alzheimera. Leki zapisywane dla pacjentów z chorobą Alzheimera tylko łagodzą lub opóźniają pewne objawy i nie są w stanie skutecznie zatrzymać postępu choroby.