20221219_190227_1.jpg

UKŁAD KRWIONOŚNY składa się z serca i naczyń krwionośnych.

Naczynia krwionośne dzielą się na naczynia żylne, naczynia tętnicze i naczynia włosowate.

Krwawienie – wypływ krwi z uszkodzonego naczynia krwionośnego (najczęściej nie jest groźne, jeśli krwawienie jest małe i krótko trwa)

Krwotok – stan zagrożenia życia,  jest to wydostawanie się krwi poza naczynia krwionośne lub serce spowodowane przerwaniem ich ścian. Najczęściej  krwotokowi towarzyszy duży wypływ krwi.

Podział krwawień i krwotoków:

- Zewnętrzny i wewnętrzny (trudniejszy do zatamowania)

- Żylny i tętniczy (tętniczy najczęściej bardziej niebezpieczny)

- Duży i mały (duży krwotok – stan zagrożenia życia)

 

INNY PODZIAŁ KRWOTOKÓW:

sercowe – krwotok sercowy powstaje wskutek urazu (rana kłuta, takie rany nie zawsze są śmiertelne), pęknięcie blizny pozawałowej (zwłaszcza w stadium organizacji zawału),

aortalne – spowodowany urazem, tętniakiem aorty,

włośniczkowe – powierzchowny, punktowy, widoczny na skórze lub błonach śluzowych,

żylne – krew ma barwę ciemnoczerwoną, płynie wolno, jednostajnie,

tętnicze – krew barwy jasnoczerwonej wypływa pulsującym strumieniem,

miąższowy –uszkodzenia narządu i wynaczynienia krwi z drobnych naczyń.

 

GROŹNE DLA ŻYCIA KRWOTOKI:

Mogą wystąpić w przebiegu następujących chorób:

- gruźlica płuc,

- nowotwór,

- żylaki przełyku,

- choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

- hemofilia

Ryzyko wstrząsu i śmierci

 

A JAKIE SĄ OBJAWY KRWOTOKU?

- bladość skóry

- ogólne osłabienie

- przyspieszone i ledwo wyczuwalne tętno (tętno nitkowate)

- znaczne obniżenie ciśnienia krwi

- mroczki przed oczami

- niepokój

- szum w uszach

- zimny pot

- w części przypadków utrata przytomności

- rana i wypływająca z niej krew (jeśli krwawienie zewnętrzne)

 

POSTĘPOWANIE Z krwotoku zewnętrznym

- ucisk ręczny przez jałowy materiał

- podniesienie zranionej kończyny w górę (zmniejsza przekrwienie kończyny i zmniejsza wypływ krwi)

- założenie opatrunku uciskowego

- unieruchomienie kończyny

UWAGA!

NIE USUWAĆ CIAŁ OBCYCH Z RANY