20220712_114227.jpg

Ponieważ wiemy już nieco o układzie krwionośnym i ogólnie o krwawieniach, przejdźmy do informacji bardziej szczegółowych dotyczących rodzajów obrażeń i  postępowania w takich przypadkach.

ZRANIENIA

- Zatrzymaj krwotok z rany poprzez uciśnięcie miejsca krwawienia za pomocą jałowego opatrunku.

- Oczyść ranę z ziemi i drobnych ciał obcych.                       

- Umyj ranę wodą z mydłem, przemyj środkiem dezynfekującym (?).

- Załóż jałowy opatrunek, zbliżając brzegi rany.

- Zabandażuj ranę.

- W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem (profilaktyka przeciwtężcowa).

- Dużych, ostrych przedmiotów nie usuwaj z rany; unieruchom je i pozostaw do czasu przyjazdu personelu medycznego.

STŁUCZENIA i co dalej?

- Przyłóż zimny okład na stłuczone miejsce.

- Stłuczoną kończynę unieruchom w pozycji, jaką wybierze sobie poszkodowany – takiej, która sprawia mu najmniejszy ból.

- W razie silnego bólu podaj leki przeciwbólowe (WARUNEK - poszkodowany jest przytomny, może połykać i nie jest uczulony na środek przeciwbólowy).

- Jeśli zajdzie taka potrzeba, skonsultuj się z lekarzem.