kręgosłup.jpg

BUDOWA NARZĄDU RUCHU

  1. Kościec

       2. Części miękkie – mięśnie

                                       - ścięgna

                                       - więzadła

       3. Budowa stawu: - elementy stałe (w tym chrząstka stawowa)

                                         - elementy niestałe (płyn stawowy)

URAZ - uszkodzenie komórek, tkanek, które mogą prowadzić do zaburzeń całego ustroju na skutek zadziałania energii z zewnątrz.

Wyróżnia się uraz:

-mechaniczny

-termiczny

-chemiczny

Uszkodzenia narządu ruchu ze względu na rodzaj, stopień i umiejscowienie:

- Rany                       

- Zamknięte obrażenia tkanek miękkich

- Stłuczenia

 - Zgniecenia

- Naderwania ścięgien, przyczepów mięśniowych

- Zerwania więzadeł, mięśni

- Złamania kości

- Skręcenia stawu

- Zwichnięcia stawu