20221219_181101.jpg

Oparzenia termiczne

Utrata naturalnej bariery przed infekcjami

Utrata płynów ustrojowych (osocze)

Mogą łączyć się z dodatkowymi obrażeniami

Rodzaje oparzeń i ich przyczyny

  1. Oparzenie suche (płomień, kontakt z gorącym przedmiotem)
  2. Oparzenie gorącym płynem lub parą (para, kawa, gorący tłuszcz)
  3. Oparzenia elektryczne (prąd niskiego i wysokiego napięcia, uderzenia pioruna)
  4. Oparzenia od zimna (odmrożenia, kontakt z zimnymi metalami, płynny tlen, płynny azot)
  5. Oparzenie chemiczne (przemysłowe substancje chemiczne, w tym wdychane opary i żrące gazy)
  6. Domowe środki chemiczne (rozpuszczalniki do farb, środki chwastobójcze, wybielacze i wiele innych)
  7. Oparzenia radiacyjne (słoneczne, lampa ultrafioletowa, podczerwień, urządzenia rentgenowskie)

Oparzenia

 Jeśli zajdzie taka potrzeba, wezwij straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 998.

Ochładzaj oparzoną część ciała czystą wodą o temperaturze ok. 20°C od 10 do 20 minut.

Zabezpiecz oparzoną część ciała jałowym opatrunkiem.

W razie silnego bólu podaj leki przeciwbólowe.

Jeśli oparzenie jest rozlegle, wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 998.

Jeśli oparzona jest ręka, zdejmij biżuterię – zanim narastający obrzęk to uniemożliwi

W przypadku oparzeń chemicznych natychmiast usuń zanieczyszczone ubranie (przed rozpoczęciem polewania wodą).

Jeśli ubranie jest wtopione w ciało, to nie zrywaj go, tylko wytnij ubranie wokół rany.