20221219_174633.jpg

Nie dotykaj osoby porażonej prądem, zanim nie odłączysz jej od źródła prądu.

Odłącz bezpieczniki (korki), wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które spowodowało porażenie.

Zabezpiecz siebie przed porażeniem (użyj do tego np. drewnianego kija, włóż gumowe rękawice).

Sprawdź stan poszkodowanego – czy jest przytomny, czy oddycha.

Wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy999 lub 112.

Jeśli poszkodowany nie oddycha prawidłowo, wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze, kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w sekwencji 30:2 lub jedynie uciskanie klatki piersiowej z częstością 100 – 120/min.

Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha prawidłowo, ułóż go w pozycji bocznej.

Załóż opatrunek na oparzone miejsce.

Pozostań z poszkodowanym do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego.