• Przejdź do strony facebook.com (należy włączyć przeglądarkę internetową np. Firefox, Google Chrome i następnie w pasek na górze wpisać facebook.com)
  • Kliknij polecenie Utwórz nowe konto.
  • Wprowadź swoje imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, hasło (kod zabezpieczający i umożliwiający dostęp do konta tylko osobie, która go zna), datę urodzenia i płeć.
  • Kliknij opcję Zarejestruj się.
  • Aby zakończyć tworzenie konta, potwierdź swój adres e-mail (na Twoją skrzynkę pocztową przyjdzie mail, trzeba go otworzyć i kliknąć link) lub numer telefonu komórkowego (na podany numer telefonu przyjdzie kod, który trzeba będzie wpisać).