• Najpierw podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB (należy wyciągnąć go z wtyczki ładowarki), przy użyciu którego można przesyłać pliki.
  • Włącz telefon i odblokuj go. Komputer nie może znaleźć urządzenia, jeśli jest ono zablokowane.
  • Na komputerze wybierz przycisk Start , a następnie opcję Zdjęcia, aby otworzyć aplikację Zdjęcia.
  • Wybierz pozycję Importuj > Z urządzenia USB, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Możesz wybrać elementy, które chcesz zaimportować, oraz miejsce ich zapisania. Odczekaj chwilę w celu wykrycia urządzenia i wykonania transferu.