Podane kontakty to tylko kilka wybranych. Najważniejsze dla każdego Seniora jest rozpoznać, kiedy powiedzenie „Inni mają gorzej, mnie i tak dobrze” przestaje odpowiadać prawdzie. Korzystanie z pomocy w uzasadnionych przypadkach nie jest bynajmniej ujmą. Godne życie to prawo każdego człowieka, zwłaszcza osoby starszej, która przez lata dotychczasowej aktywności wniosła niebagatelny wkład w życie społeczne.

Podane kontakty to tylko kilka wybranych. Najważniejsze dla każdego Seniora jest rozpoznać, kiedy powiedzenie „Inni mają gorzej, mnie i tak dobrze” przestaje odpowiadać prawdzie. Korzystanie z pomocy w uzasadnionych przypadkach nie jest bynajmniej ujmą. Godne życie to prawo każdego człowieka, zwłaszcza osoby starszej, która przez lata dotychczasowej aktywności wniosła niebagatelny wkład w życie społeczne.