Podane kontakty to tylko kilka wybranych. Najważniejsze dla każdego Seniora jest rozpoznać, kiedy powiedzenie „Inni mają gorzej, mnie i tak dobrze” przestaje odpowiadać prawdzie. Korzystanie z pomocy w uzasadnionych przypadkach nie jest bynajmniej ujmą. Godne życie to prawo każdego człowieka, zwłaszcza osoby starszej, która przez lata dotychczasowej aktywności wniosła niebagatelny wkład w życie społeczne.

Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą zwrócić się o pomoc do ośrodków pomocy społecznej. Tam - zależnie od potrzeby - mogą uzyskać zasiłki albo świadczenia stałe, osoby niesamodzielne mogą też mieć zapewnione usługi opiekuńcze.

Numery telefonów lubelskiego MOPR dostępne są na stronie https://mopr.lublin.eu/?id=adresy/mopr. Seniorzy niepełnosprawni mogą korzystać ze wszystkich form wsparcia przysługujących nie ze względu na wiek, a zależnie od stopnia niepełnosprawności. Pod numerem 81 466 53 90 można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wsparcia niepełnosprawnych przez MOPR.

Z kolei „Caritas” oferuje pomoc w zapewnieniu leków, rehabilitacji, odzieży, żywności oraz wsparcie psychologiczne. Aby skorzystać ze wsparcia, należy wypełnić wniosek (do pobrania na stronie https://lublin.caritas.pl/potrzebuje-pomocy/pomoc-dla-seniorow/); pomoc będzie dopasowana do zdiagnozowanych potrzeb seniora.

„Polski Czerwony Krzyż” prowadzi w Lublinie Kluby Seniora z bogatą ofertą zajęć i różnorodnych form aktywności dla Seniorów. Poza tym PCK świadczy też usługi opiekuńcze, obejmujące zarówno czynności pielęgniarskie, jak i gospodarcze. Informacje na stronie https://pck.lublin.pl/aktywnosc/uslugi-opiekuncze/. Telefon: 81 532-08-27, 530 955 554.