Podane kontakty to tylko kilka wybranych. Najważniejsze dla każdego Seniora jest rozpoznać, kiedy powiedzenie „Inni mają gorzej, mnie i tak dobrze” przestaje odpowiadać prawdzie. Korzystanie z pomocy w uzasadnionych przypadkach nie jest bynajmniej ujmą. Godne życie to prawo każdego człowieka, zwłaszcza osoby starszej, która przez lata dotychczasowej aktywności wniosła niebagatelny wkład w życie społeczne.

Stowarzyszenie „Mali Bracia Ubogich” zajmuje się przede wszystkim wsparciem seniorów poprzez wolontariat. Towarzyszenie seniorom, gdy jeszcze nie potrzebują profesjonalnej opieki medycznej, ma dla nich ogromne znaczenie. Obecność drugiej osoby łagodzi samotność, zachęca do aktywności, gdy samemu „nie chce się ruszać” albo gdy „tylko dla siebie nie chce się gotować”. Ważną inicjatywą Stowarzyszenia jest również prowadzenie telefonu zaufania: cotygodniowe terminy dyżurów pod numerem (22 635 09 54) we wtorki, środy  i czwartki w godz. 17.00-20.00.

W sytuacjach trudnych albo wymagających szybkiej profesjonalnej interwencji można zadzwonić do „Centrum Interwencji Kryzysowej”. Gdy osoba doświadcza przemocy, boryka się z uzależnieniem, stoi na krawędzi wytrzymałości psychicznej, potrzebuje krótkotrwałej zmiany miejsca pobytu, uzyska tam pomoc psychologiczną, prawną, socjalną, pedagogiczną i terapeutyczną. Informacje można uzyskać pod numerem 81 466 55 46. CIK prowadzi też całodobowy telefon zaufania: 733 588 900.